Fundacja

Fundacja Morsy Bez Granic, Powrót Do Natury
Matejki 19, 18-100 Łapy

Numer konta bank :
45 1240 5211 1111 0010 6068 3338

KRS: 0000529799
NIP : 9662094826
REGON: 366000000

Jestem założycielem Fundacji „Morsy bez granic Powrót do Natury” której ideą jest budowa ośrodków Naturo i mrozolecznictwa oraz propagowanie na całym świecie Morsowania. W dniach 6 – 7 czerwca 2014 r w Krakowie zrealizowałem projekt powołania formacji morsów - „ Morsy bez granic, powrót do Natury” którego celem jest wejście w struktury powoływanej Fundacji o tej samej nazwie i budowanie społeczności morsów, którzy przez wspólne działania w skali całej Polski wspomagali by finansowo budowę tego ośrodka miasteczka z całkowicie niezależną infrastrukturą. Jesteśmy też otwarci i żywo zainteresowani na wszelkie propozycje współpracy na rzecz społecznego oddolnego tworzenia projektu i budowy tego kompleksu. Zdaję sobie sprawę z ogromu przedsięwzięcia i wielkości kosztów budowy. Ale biorąc też pod uwagę korzyści jakie może odnieść wiele przyszłych pokoleń oraz zjednoczenie wielu ludzi dobrej woli nie jest to projekt niemożliwy do realizacji. Wielkie korzyści to też wielkie wyzwania i nikt nie mówi że będzie lekko, dlatego z całego serca zwracam się do wszystkich o wsparcie idei stworzenia i budowy tego wielkiego dzieła Natury.

 

Wesprzyj naszą ideę!

Fundacja Morsy Bez Granic, Powrót Do Natury
Matejki 19, 18-100 Łapy

Numer konta bank :
45 1240 5211 1111 0010 6068 3338

KRS: 0000529799
NIP : 9662094826
REGON: 366000000