Kontakt

Zbigniew Falkowski

Fundacja “Morsy Bez Granic, Powrót Do Natury”

Tel. 511 468 997
Konsultacje na Skype: morsybezgranic369
e-mail: kontakt@morsybezgranic.pl